Dostupni e-kolegiji

Viljevo 2020 - Prometna skupina

Viljevo 2020 - Prometna skupina

Kolegij je namijenjen djeci, polaznicima prometne skupine Osnovne...
E-kolegij

Tečaj PPSP - Pitanja

Tečaj PPSP - Pitanja

Ovaj kolegij je namijenjen za sve polaznike koji trenutno slušaju n...
E-kolegij

Kompletno gradivo - Pitanja

Kompletno gradivo - Pitanja

Ovom kolegiju mogu pristupiti polaznici nakon odslušane nastave iz ...
E-kolegij

Najčešće greške - Pitanja

Najčešće greške - Pitanja

Pristup ovom kolegiju je omogućen polaznicima koji su odslušali teo...
E-kolegij

Završni predispit - Pitanja

Završni predispit - Pitanja

Kolegiju mogu pristupiti polaznici nakon završenog teoretskog dij...
E-kolegij

A kategorija - Pitanja

A kategorija - Pitanja

Ovaj kolegij sadrži pitanja koja služe polaznicima za lakše savlada...
E-kolegij

C kategorija - Pitanja

C kategorija - Pitanja

Ovom kolegiju mogu pristupiti polaznici koji su se upisali u autošk...
E-kolegij

CE kategorija - Pitanja

CE kategorija - Pitanja

Ovom kolegiju mogu pristupiti polaznici koji su se upisali u autošk...
E-kolegij