Ispunjavanjem dolje navedene forme možete se prijaviti za osposobljavanje u autoškoli:
Molimo, upišite vaše ime. Ovo polje je obavezno
Molimo, upišite vaše prezime. Ovo polje je obavezno
Molimo, upišite ime jednog roditelja. Ovo polje je obavezno
Molimo, upišite mjesto vašeg rođenja. Ovo polje je obavezno
Molimo, upišite vaš OIB. Ovo polje je obavezno za prijavu
Upišite vašu adresu. Ovo polje je obavezno
Upišite mjesto stanovanja. Ovo mjesto je obavezno
Molimo upišite broj mobitela ili telefona. Ovo polje je obavezno
Molimo, upišite e-mail. Ovo polje nije obavezno za prijavu

Izobrazba vozača KOD 95

 

Što je kod 95?

Kod 95 je elektronički zapis na vozačkoj dozvoli kojim se potvrđuje da vozač koji upravlja vozilom C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije ima početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljava kroz periodičku izobrazbu.

Po završetku tečaja, polazniku se izdaje Svedodžba o provedenoj periodičkoj izobrazbi temeljem koje ishoduje vozačku dozvolu sa upisanim KOD-om 95.

 

Stjecanje početnih kvalifikacija

Od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju nastupaju promjene u odnosu na izobrazbu profesionalnih vozača.

U skaldu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koje je potrebna:

  • vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE,
  • vozačka dozvola kategorije D1, D1E, D ili DE.

 

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

 

Početne kvalifikacije stječu se:

  • provjerom znanja ili
  • ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
  • srednješkolskim obrazovanjem za zanimanje vozač i drugim vrstama obrazovanja

 

Provjera znanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela ispita. Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama). Provjeru znanja za stjecanje početnih kvalifikacija provodi stručna organizacija koja je ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita.

Ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija obuhvaća pohađanje tečaja i provjeru znanja. Nakon položenog ispita izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o ubrzanim početnim kvalifikacijama.

Početne kvalifikacije stječu se i kroz srednješkolsko obrazovanje za zanimanje vozač, kao i kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja, uz uvjet da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvaća sadržaje propisane u skladu sa ovim Zakonom.

Nakon završenog obrazovanja za zanimanje vozač, uz redovitu svjedodžbu izdaje se i svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama.

 

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1.7. 2013.

 

Periodička izobrazba

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja  početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Po završetku obuke koja traje 35 nastavnih sati, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba (Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj izobrazbi).

 

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015. godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9.2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe.